Blog

Głodnych nakarmić

Głodnych nakarmić

Jako wstawiennik, każdego dnia modląc się za Strefę, czułam się jak wojownik na polu walki, który zaprawia się do wojny. Wołałam do Boga słowami Św.Pawła z 2 listu do Koryntian, że „nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż naszego bojowania nie jest z ciała, ale ma od Boga MOC BURZENIA TWIERDZ WAROWNYCH.”

 

Czy była dla mnie tegoroczna 7 Strefa Zero?  Całkowitym Zwycięstwem w Jezusie Chrystusie. Była ukazaniem Jego Mocy i Wierności słowu, które wypowiedziane nie powraca do Niego, dopóki nie wypełni się to co zamierzał.

Każdy mógł usłyszeć w niedzielę 17 czerwca, podczas uroczystej Mszy świętej, słowo z ks. Ezechiela mówiące o gałązce zasadzonej, która wyrasta na potężne drzewo, aby stać się schronieniem dla różnego ptactwa, a które dla Metanojczyka jest fundamentem Wspólnoty.

Tak mów Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. 
Na wysokiej górze ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 
I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu.
Ja Pan, rzekłem i to uczynię.
Ez 17,22-24

Jako wstawiennik, każdego dnia modląc się za Strefę, czułam się jak wojownik na polu walki, który zaprawia się do wojny. Wołałam do Boga słowami Św.Pawła z 2 listu do Koryntian, że „nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż naszego bojowania nie jest z ciała, ale ma od Boga MOC BURZENIA TWIERDZ WAROWNYCH.”

Jako osoba odpowiedzialna za catering na konferencji, wchodziłam w tą Strefę z przekonaniem, że nie zaskoczy mnie żadna sytuacja, co okazało się mylnym założeniem.
Bo takie sytuacje po prostu są.  Biorąc pod uwagę, że jako zespół doświadczyliśmy kilku takich momentów, jestem pełna podziwu dla mojej ekipy.Widząc, jak pracują w stresie choćby z powodu awarii expresów czy braku prądu, podziwiałam ich opanowanie, zaangażowanie, kreatywność, sumienność i dyscyplinę w pracy. Miałam serce poruszone ich postawą, kiedy zostawali na stanowisku pomimo, że minął czas ich służby.
Cieszy mnie, że mamy dbałość o poziom i jakość cateringu. Obiady były wydawane  szybko, a drożdżówki i kanapki okazały się przepyszne.

Moje praca na  Strefie była utrudniona z powodu nieustającego bólu pięty, który momentami uniemożliwiał mi chodzenie. Doświadczałam wtedy troski, opieki od braci i sióstr ze Wspólnoty wciąż : Zrobię Ci herbatę -jaką chcesz? Kiedy ostatnio jadłaś? Albo-masz ciastko, żebyś się wzmocniła. Pisząc o tym płaczę ze wzruszenia na wspomnienie tych chwil. Bo właśnie w tym się objawia miłość Boża względem nas-abyśmy się wzajemnie miłowali.

Każdego roku mam przywilej brać udział w modlitwie wstawienniczej i wtedy mogę doświadczyć, tak jak uczestnicy, działania Ducha Świętego. Właśnie ten moment daje mi siłę do służby na Strefie, poczucie, że nic nie tracę będąc poza wykładami, poza uwielbieniem, poza całą atmosferą jaka towarzyszy uczestnikom Konferencji.
Mogłam również doświadczyć troski Boga, który pamięta o każdym i nie zapomina o swoich dzieciach. To On dał mi czas, przestrzeń i możliwość do podzielenia się wiarą z pracownikami firmy, którzy byli  zdziwieni i poruszeni.
Miesiąc temu uczestnicy Strefy Zero 2018 wracali do swoich domów nakarmieni fizycznie i duchowo.
Dla mnie właśnie nastał czas słuchania i karmienia się Jego Słowem z konferencji. 🙂

Autor tekstu: Maryla Ślusarczyk- w Metanoi jestem od 9 lat.Służę w Diakoni Wstawienniczej  a na Strefie jestem osobą odpowiedzialną za catering.
Uwielbiam UWIELBIAĆ BOGA!!! i kocham moja rodzinę!!

Jeśli chcesz wrócić do nauczań z konferencji Strefa Zero lub wysłuchać ich po raz pierwszy, znajdziesz je tutaj.

Be Sociable, Share!

© 2024 Metanoia