Blog

Aby świat uwierzył…

Aby świat uwierzył…

Jedność, jedność w Kościele, jedność Kościoła – dla jednych może to być utopia, pusta gadka, slogany. Dla innych, jak twórcy i organizatorzy konferencji Strefa Zero, to coraz głośniej słyszalny głos Ducha Świętego.

 

Rozejrzyj się dookoła. Popatrz na swoich domowników. Czy jest wśród nich ktoś dokładnie taki jak Ty? Mam przypuszczenie, graniczące z pewnością, że nie. Nawet jeśli masz bliźniacze rodzeństwo to możecie być tylko do siebie podobni. Nie jesteście tacy sami. Jesteś zdziwiony? Nie sądzę. Sprawa wydaje się być jak najbardziej normalna. Bóg tak właśnie zaplanował świat, tak zaplanował nas. Pozwól, że zabiorę Cię na chwilę do ogrodu Eden. Posłuchaj jak to się wszystko zaczęło:

A potem żebro, wyjęte z boku mężczyzny, przemienił w niewiastę. Gdy następnie przyprowadził ją do mężczyzny, (23) ten powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Będzie się nazywać „niewiasta”, gdyż została wzięta z mężczyzny. (24) Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z niewiastą tak ściśle, że odtąd stanowią jedno ciało. Rdz 2:22-24 BWP

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że kobiety i mężczyźni są różni. Nie tylko fizycznie, ale również nasze konstrukcje psychiczne, emocjonalne są diametralnie inne. Bóg choć stworzył kobietę z ciała mężczyzny uczynił ją inną. Ale zobaczmy jakie jest pragnienie Boga co do tych 2 odmiennych, różnych bytów. Bóg chce, aby się połączyli, aby byli tak blisko, że będą stanowić jedno ciało.

Jeśli spojrzymy na karty Biblii zobaczymy, że Bóg ma w sercu ogromną wolę jednoczenia. Żyje w nim pragnienie, aby gromadzić i jednoczyć. Bóg poprzez proroków zapowiada, że zbierze swoich wybranych, swój rozproszony lud (Iz 11:12, Ez 20:41, Ez 34:12-13). Ta myśl towarzyszy mu właściwie w każdej z ksiąg Biblii. Ostatecznie staje się to pragnienie rzeczywistością, kiedy posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg nie chciał dzielić, nie chciał zbawić tylko wybranych, lepszych, świętszych. Jezus umarł za każdego z nas!

I tu mamy sprawę w swoich rękach. Zbawienie możemy przyjąć bądź nie, ale drzwi do niego zostały otwarte dla każdego. Bez wyjątku.

Jezus w Ewangelii Mateusza mówi wprost:

(30) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. (Mt 12:30)

Świetnie wytłumaczył to Karol Sobczyk na zeszłorocznej Strefie Zero. Kto nie gromadzi, nie zbiera, kto nie jednoczy z Jezusem jest przeciwko Niemu. Przeciwko temu pragnieniu jednoczenia. Kto nie zbiera ze mną, rozprasza, mówi Bóg. I tu znów decyzja jest po naszej stronie – możemy realizować odwieczne pragnienie Boga o jedności Jego ludu, albo rozpraszać i stawiać się w opozycji.

Jedność, jedność w Kościele, jedność Kościoła – dla jednych może to być utopia, pusta gadka, slogany. Dla innych, jak twórcy i organizatorzy konferencji Strefa Zero, to coraz głośniej słyszalny głos Ducha Świętego. Głos, który słyszalny był od stworzenia ludzkości. To Boże pragnienie, abyśmy różnili się pięknie, abyśmy żyli w jedności jak On, abyśmy wspierali się nawzajem a nie spierali (J 17,18-24). Być może naszą odpowiedzią na to pragnienie jest spojrzenie na Kościół szerzej niż  jako na wspólnotę ludzi jednej denominacji, ale jako na Kościół Jezusowy, Lud Boży. Nie zamkniemy nieskończonego Boga w naszych przepisach, rytach, tradycjach. Nikt z nas nie ma monopolu na Boga, bo to On wybrał nas a nie my Jego. Jedność to nie rezygnacja z własnych korzeni, ale wymiana darów, które Duch Święty daje komu chce (1 Kor 12:11). Jedność to spojrzenie poza własny ogródek, to dostrzeganie wspólnego, wielkiego Bożego celu jaki postawił przed nami Jezus. To budowanie Jego Królestwa i głoszenie Ewangelii.

Wierzę, że Bóg jest ponad podziały, które sami sobie wymyśliliśmy, ponad mury, które mozolnie, przez lata budowaliśmy. Jego pragnienie jest silniejsze i nie spocznie dopóki Jego połamany, podzielony i rozdarty Kościół nie będzie okazały, piękny i wspaniały.

Autor: Karol Filipowski – z wykształcenia geolog, jeden z perkusistów Służby Uwielbienia we wspólnocie Metanoia, prywatnie mąż Kasi. Miłośnik samochodów i nowych technologii. Wolny czas lubi spędzać na rolkach bądź na boisku piłkarskim.

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉

© 2023 Metanoia