Blog

Konferencja Strefa Zero 2014
6 maja 2014 | News

Konferencja Strefa Zero 2014

Cały czas trwają  przygotowania do Strefy Zero 2014.  Tegoroczna Strefa Zero zapowiada się wspaniale! Jesteśmy głęboko przekonani, że będzie to niesamowity czas.

Inspirujące wykłady, niesamowici mówcy, porywające uwielbienie i  gość specjalny dr Anders Gerdmar z Kościoła Livets Ord.  dr Gerdmar jest porywającym, charyzmatycznym mówcą. Łączy głębię wiedzy teologicznej i zrozumienia Pisma Świętego z wrażliwością na działanie Ducha Świętego. Jego radosny styl klarownego nauczania wynika z niegasnącej pasji do poznawania Boga, Jego Słowa i promowania jedności wśród chrześcijan. Szkolił ponad 1700 międzynarodowych pastorów i liderów, od Norewegii i Syberii po środkowy zachód i Singapur. Jego najszerzej czytana książka „Bible keys”  jest czytana przez nowo nawróconych i jest tłumaczona na 19 języków i wydawana w milionie egzemplarzy.

Już dzisiaj chcemy Cię zachęcić do udziału w tej niezwykłej konferencji.  Dlaczego?  Bo TY i  JA, zostaliśmy wezwani do budowania kościoła. TY-JA żywe kamienie, które Bóg powołał by tworzyły żyjącą, oddychającą świątynię. Bóg Cię wezwał byś był częścią Jego planu zbawienia w Twoim domu , kościele, w mieście, w którym mieszkasz, w świecie, w którym się znajdziesz. Na nowo wzbudził nas do życia, byśmy budowali Jego duchową świątynię. Bez względu na kościół czy denominację w jakiej się znajdujesz, zapomnij na ten jeden dzień o tym, co Cię dzieli z innymi chrześcijanami, choć na ten jeden dzień, stań się jednym z innymi, którzy obok Ciebie staną. Stań się żywym kamieniem budującym KOŚCIÓŁ Chrystusa. Nasz Pan pragnie, by Jego Kościół był żywy, oddychający i pełen życia. Wybrał Cię byś stał się nierozerwalną częścią budowli, która ma wzrastać w poznaniu Jego samego i w mocy Ducha Świętego ogłaszać Jego zbawienie światu! Bez Ciebie ta świątynia nie będzie pełna! Zapraszamy Was do spotkania , do prawdziwego spotkania w miłości i w jedności, do spotkania ludzi zwróconych w tym samym kierunku, zapatrzonych w ten sam cel – w realizowanie powołania, do którego nas wezwał Jezus Chrystus. Pragniemy, by takim spotkaniem była konferencja Strefa 0, na którą Was serdecznie zapraszamy.

Apostoł Paweł mówi do chrześcijan w Efezie: jesteście „zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha” (Ef 2,20-22).

Kochani my jesteśmy żywymi kamieniami Bożej budowli, głęboko zjednoczonymi z Chrystusem – który jest kamieniem węgielnym – i między sobą. To właśnie Duch Święty poprzez swoją moc, dary,  tworzy różnorodność, bogactwo, piękno Kościoła i jednoczy wszystkich, abyśmy stanowili duchową świątynię, w której nie składamy ofiar materialnych, ale samych siebie i nasze życie: „Do niego się zbliżajcie, do żyjącego odłamu Skały, który wprawdzie jest odrzucony przez ludzi, ale przed Bogiem pozostaje wybrany oraz cenny. A wy sami jak żyjące odłamki Skały jesteście układani na duchową siedzibę, święte kapłaństwo; by z powodu Jezusa Chrystusa przynieść duchowe ofiary, godne przyjęcia przez Boga. Dlatego w Piśmie zawarto: Oto kładę między Syjonem kamień narożny, wybrany, cenny; dzięki niemu wierzący nie zostanie skalany” (Pierwszy list Piotra 2:4-6 NBG)

26 czerwca 2013r. Papież Franciszek powiedział w swojej homili bardzo ciekawe i budujące słowa :

„Chciałbym więc, abyśmy zadali sobie pytanie: w jaki sposób przeżywamy nasze bycie Kościołem? Czy jesteśmy żywymi kamieniami, czy jesteśmy, że tak powiem, kamieniami zmęczonymi, znudzonymi, obojętnymi? Czy otwieramy się na działanie Ducha Świętego, aby być tą aktywną cząstką w naszych wspólnotach, czy raczej zamykamy się w sobie, mówiąc: „mam tyle spraw do załatwienia, to nie moje zadanie″? Niech Pan udzieli nam swojej łaski, swojej mocy, abyśmy mogli być głęboko zjednoczeni z Chrystusem, kamieniem węgielnym, kamieniem, który podtrzymuje nasze życie i całe życie Kościoła. Módlmy się, abyśmy ożywieni Jego Duchem, zawsze byli żywymi kamieniami Jego Kościoła.”

Serdecznie zapraszamy Cię na niesamowite wydarzenie jakim jest Konferencja Strefa Zero, która odbędzie się 21 czerwca 2014 w Chrzanowie. Strefa Zero to czas prawdziwej przemiany, odkrywania na nowo roli do jakiej powołał nas Bóg.

W Księdze Izajasza w 62 rozdziale czytamy:

„Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie [wszystko] Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi.”

Wierzymy, że jest to wezwanie do nas wszystkich. Do wszystkich chrześcijan. Wezwanie by odbudowywać Kościół. Strefa Zero jest czasem i miejscem wspólnej modlitwy. Możemy tam stanąć razem w jedności, bez względu na cele i wizje jakie mamy dla swoich wspólnot, ruchów, denominacji z uwagi na osobę Jezusa Chrystusa który modlił się by Kościół był jedno. Bez względu na to co nas różni!

To czas spotkania różnych Ruchów, Wspólnot, denominacji. Czas wspólnej modlitwy i inspirujących wykładów!

W ciągu jednego dnia : kilku mówców, czas uwielbienia, słuchanie Słowa Bożego i spotkanie różnych środowisk chrześcijańskich. Nasz Pan Jezus Chrystus modlił się abyśmy byli jedno jak On jest z Ojcem. To było Jego pragnienie by Kościół był w jedności.

Wierzymy, że wznosząc się ponad różnice, stając w prawdziwej jedności i ufności, modląc się i słuchając Słowa Bożego możemy mieć wpływ na świat! Możemy być zmianą której świat potrzebuje! Możemy poruszyć naszym wołaniem niebo i być inspiracją dla siebie nawzajem!

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉

© 2024 Metanoia