W 2024 roku przygotowaliśmy różne rodzaje biletów:

Strefa Liderów – 150 zł

Strefa Liderów + Strefa Zero: Bilet Normalny (375 zł)

Strefa Liderów + Strefa Zero: Bilet Wsparcia (450 zł)

Strefa Liderów + Strefa Zero: Bilet Wsparcia (650 zł)

Strefa Zero: Bilet Normalny (225 zł)

Strefa Zero: Bilet Wsparcia (300 zł)

Strefa Zero: Bilet Wsparcia (500 zł)

Strefa Zero / Młodzież (16-17 lat) 100 zł (rejestracja samodzielna lub przez rodzica/opiekuna prawnego)

Strefa Zero / Młodzież (13-15 lat) 100 zł (rejestracja tylko i wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego)

Strefa Zero / Dzieci (0-12 lat) bezpłatnie (bez konieczności rejestracji)

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://rejestracja.strefa-zero.com/

Koszt konferencji nie obejmuje obiadu, noclegu, dojazdu.
Obiady można wykupić dodatkowo w trakcie rejestracji.

Osoby w wieku 0-12 lat mogą uczestniczyć w konferencji bezpłatnie – bez konieczności rejestracji, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Osoby w wieku 13-15 lat mogą być zarejestrowane tylko i wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego będącego na konferencji.

Osoby w wieku 16-17 lat mogą zarejestrować się sam, ale mogą być też zarejestrowane przez rodzica lub opiekuna prawnego będącego na konferencji.

Od uczestnika w wieku 16-17 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, okazana podczas rejestracji. Zgoda musi zawierać numer PESEL, numer telefonu oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego. Bez okazania zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w konferencji.

Po zarejestrowaniu się i opłaceniu otrzymasz maila z kodem QR – weź go ze sobą w dniu konferencji.

© 2024 Metanoia