W 2023 roku przygotowaliśmy 4 rodzaje biletów:

Strefa Liderów – 150 zł

Strefa Liderów + Strefa Zero 260 zł

Strefa Zero / Dorośli 180 zł

Strefa Zero / Młodzież (16-17 lat) 80 zł

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://rejestracja.strefa-zero.com/

Koszt konferencji nie obejmuje obiadu, noclegu, dojazdu.
Obiady można wykupić dodatkowo w trakcie rejestracji.

Osoby do 13. roku życia mogą uczestniczyć w konferencji bezpłatnie – bez konieczności rejestracji, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnik w wieku 13-15 lat może być zarejestrowany tylko i wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego będącego na konferencji.

Uczestnik w wieku 16-17 lat może zarejestrować się sam.

Od uczestnika w wieku 16-17 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, okazana podczas rejestracji. Zgoda musi zawierać numer PESEL, numer telefonu oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego. Bez okazania zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w konferencji.

Po zarejestrowaniu się i opłaceniu otrzymasz maila z kodem QR – weź go ze sobą w dniu konferencji.

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉

© 2023 Metanoia