JEDNOŚĆ. PRZYWÓDZTWO. KOŚCIÓŁ.
Wielkim Bożym marzeniem jest widzieć Kościół OKAZAŁY, SŁAWNY i WSPANIAŁY. Kościół odbudowany z najdroższego kruszca, piękny, niesamowity, jaśniejący blaskiem Chrystusa. Strefa Zero jest konferencją zrodzoną z marzenia o Kościele, w którym chrześcijanie stoją jako jedno w modlitwie i uwielbieniu. Połączeni ogromnym, wyjątkowym pragnieniem, by budować Ciało pełne życia, autentyczności, energii, pasji, pełne Ducha Świętego. To jest marzenie, które Bóg włożył do naszego serca i z ogromną radością i ekscytacją je realizujemy.
Historia Strefy Zero zaczęła się od…SŁOWA.
„Na Twoich murach Jeruzalem postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi” Iz 62, 6-7
To Słowo było ziarenkiem zasadzonym w nas przez Pana. To ziarenko dzisiaj wydaje niesamowity, tysiąckrotny owoc. Co roku, coraz liczniej spotykamy się, by razem wołać do Boga. Chcemy inspirować siebie nawzajem do brania odpowiedzialności za zmianę, do bycia częścią zmiany tu i teraz – w miejscach, do których powołuje nas Bóg. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy aktywnie pragną przynosić zmianę temu światu, przez Chrystusa i z Chrystusem. Chcemy razem, wszczepieni w Niego, budować odbudowywać, odnawiać. Strefa Zero literalnie to miejsce po wybuchu, a w Duchu to miejsce, gdzie rodzi się NOWE dla naszego życia i naszego kraju.

W 2021 roku główną inspiracją są dla nas słowa z ewangelii Jana:

Pokój Wam! Jak mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął i oznajmił im: „Przyjmijcie Ducha Świętego”. Jan 20, 21-22

Weźcie Jego POKÓJ!
Dajcie się POSŁAĆ!
PRZYJMIJCIE Ducha!

A więc… MOVE!

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉