Misja konferencji

Przesłanie Strefy Zero opiera się na trzech filarach: KOŚCIÓŁ, JEDNOŚĆ, PRZYWÓDZTWO

KOŚCIÓŁ – bo wierzymy, że Kościół jest nadzieją dla świata, niosąc przesłanie Ewangelii do wszystkich ludzi. Wierzymy głęboko, że ta misja nie jest możliwa bez doświadczenia dynamiki i mocy Ducha Świętego.

JEDNOŚĆ – bo wierzymy, że naszą rolą jest zrobić wszystko, by Oblubienica była przystrojona i piękna, a nie połamana i porozrywana. Ten wymiar ekumenizmu wyrażamy w szczególny sposób, zapraszając do wspólnej modlitwy, posługi uwielbienia i głoszenia słowa liderów innych denominacji chrześcijańskich.

PRZYWÓDZTWO – bo wierzymy, że Bóg szuka i chce przygotować kolejne pokolenia liderów, którzy rozumieją, czym jest służebne przywództwo.

Historia Strefy Zero zaczęła się od… Słowa. Słowami z Księgi Izajasza rozpoczęliśmy 1. Strefę Zero:

„Na twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów: dzień i noc – nigdy nie umilkną. Wy, którzy się powołujecie na PANA, odmówcie sobie wytchnienia! I nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi!” Iz 62, 6-7 SNP

W 2023 roku spotkamy się na 11. Strefie Zero. W tym roku prowadzą nas Słowa:

„Tchnę w was mojego Ducha – i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi, i przekonacie się, że Ja, PAN, uczyniłem to, co postanowiłem – oświadcza Wszechmocny PAN. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne. Okażę im łaskę i rozmnożę ich, i moją świątynię umieszczę wśród nich na wieki. Wśród nich będzie moje mieszkanie, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wtedy przekonają się narody, że Ja jestem PAN – ten, który uświęca Izraela przez to, że moja świątynia będzie wśród nich na wieki.” Ez‬ ‭37‬:‭14‬, ‭26‬-‭28 SNP

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉

© 2023 Metanoia