Misja konferencji

Przesłanie Strefy Zero opiera się na trzech filarach: KOŚCIÓŁ, JEDNOŚĆ, PRZYWÓDZTWO

KOŚCIÓŁ – bo wierzymy, że Kościół jest nadzieją dla świata, niosąc przesłanie Ewangelii do wszystkich ludzi. Wierzymy głęboko, że ta misja nie jest możliwa bez doświadczenia dynamiki i mocy Ducha Świętego.

JEDNOŚĆ – bo wierzymy, że naszą rolą jest zrobić wszystko, by Oblubienica była przystrojona i piękna, a nie połamana i porozrywana. Ten wymiar ekumenizmu wyrażamy w szczególny sposób, zapraszając do wspólnej modlitwy, posługi uwielbienia i głoszenia słowa liderów innych denominacji chrześcijańskich.

PRZYWÓDZTWO – bo wierzymy, że Bóg szuka i chce przygotować kolejne pokolenia liderów, którzy rozumieją, czym jest służebne przywództwo.

Historia Strefy Zero zaczęła się od… Słowa. Słowami z Księgi Izajasza rozpoczęliśmy 1. Strefę Zero:

„Na twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów: dzień i noc – nigdy nie umilkną. Wy, którzy się powołujecie na PANA, odmówcie sobie wytchnienia! I nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi!” Iz 62, 6-7 SNP

Od początków istnienia konferencji na strefowej scenie gościliśmy około 50 mówców z różnych Kościołów i społeczności chrześcijańskich, m. in.: ks. Petera Hockena, Andersa Gerdmara, Ulfa Ekmana, Mary Healy, Sally i Davida Doery. Wiemy z relacji uczestników, że Strefa Zero to miejsce odbudowy i nowego „początku” dla wielu chrześcijan.

W 2024 roku spotkamy się na 12. Strefie Zero. W tym roku prowadzą nas Słowa:

„Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej – mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju – wyrocznia Pana Zastępów.” Ag 2, 9 BT

© 2024 Metanoia