David Doery – Lead Well Ministries, Australia

Był wieloletnim pastorem w Bridge Church (aktualna nazwa to Neuma Chuch) w Australii. Aktualnie razem z żoną Sally prowadzi służbę Lead Well Ministries. Niesie Ewangelię, przynosząc przemianę do życia osobistego pojedynczych członków Kościoła i do całej społeczności. Regularnie przemawia do liderów oraz inspiruje wierzących do życia nadzwyczajnym życiem każdego dnia. Jego służba ma zasięg międzynarodowy. Sally i David po raz pierwszy przyjechali na Strefę Zero w 2019 roku i od tamtej pory głoszą na naszej konferencji każdego roku. Mają piątkę dzieci.

© 2024 Metanoia