Krzysiek Demczuk – Wspólnota Metanoia, Sosnowiec

Lider Wspólnoty Metanoia, prezes Fundacji Aplica, psychoterapeuta, trener. Ukończył Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Terapeuta EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył Szkołę Trenerów (Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF­5, stopień trenerski) oraz Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, a także specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Szkoli psychologów, terapeutów, ucząc pomocy psychologicznej. Jego pasją jest prowadzenie warsztatów i treningów związanych z rozwojem osobistym. Nieprzerwanie od kilkunastu lat uczy ludzi odkrywania własnego potencjału i świadomego dokonywania wyborów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi, wpierając inne organizacje w budowaniu zespołów. Pracuje z liderami w ramach Szkoły Liderów, jak również indywidualnie, pomagając im stawać się lepszymi, bardziej kompetentnymi i świadomymi przywódcami. Ceni sobie autentyczność i prawdziwe spotkanie w relacji z drugim człowiekiem. Mówca konferencyjny. Występował na wielu konferencjach, a także we wspólnotach i kościołach chrześcijańskich w Polsce i za granicą. Mąż Uli i tata Noemi, Samuela i Dawida. Jeden z jego ulubionych cytatów brzmi: „Przywódcy nie powinni oczekiwać od innych niczego więcej ponad to, do czego sami są gotowi. Nie powinni oczekiwać oddania, kreatywności, wytrwałości czy cierpliwości większej niż sami prezentują na co dzień. Jeśli nie możesz powiedzieć swoim zwolennikom: Naśladuj mnie! – w literalnym znaczeniu jesteś w kropce. I to w poważnej.” – Bill Hybels

© 2024 Metanoia