o. Tomasz Gałuszka OP (Kraków)

Dominikanin, dr hab. historii średniowiecznej, specjalista w zakresie historii papiestwa, prawa, biblistyki i teologii i średniowiecznej, kierownik katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji ds. Studiów nad Chrześcijaństwem (Polska Akademia Umiejętności). Pracuje nad rękopisami średniowiecznymi, w tym również św. Tomasz z Akwinu. Autor m.in. Odnowa w łasce. Teologia chryzmatów św. Tomasz z Akwinu. Mieszka w klasztorze w Krakowie.

 

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉