Patryk Gregorczyk – Wspólnota Metanoia, Sosnowiec

Z wykształcenia terapeuta, pedagog, interwent kryzysowy, trener, coach. Ukończył Szkołę Trenerów (Europejskie Ramy Kwalifikacji EQF­5, stopień trenerski). Posiada certyfikaty podsumowujące wiedzę zdobytą w obszarach Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR) i Coachingu w International Coach Federation ICF (Associate Certified Coach ACC). Pracował z młodzieżą w domu dziecka. Doświadczony praktyk w pracy z młodzieżą ze środowisk trudnych. Obecnie prowadzi własną działalność: terapię, konsultacje oraz sesje coachingowe, a także konsultacje pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, rozwoju osobistego i kompetencji liderskich. Jako wiceprezes Fundacji Aplica koordynuję pracę i zarządza projektami. Co-leader Wspólnoty Metanoia. Oddany swojej służbie i pracy z ludźmi. Z pasją podchodzi do głoszenia Dobrej Nowiny ludziom niewierzącym. Głosi Ewangelię, tam gdzie Bóg go powołuje. Nawrócił się, mieszkając w Niemczech. Przyjechał do Polski, by uczyć się życia z Bogiem i – jak się później okazało – budować Wspólnotę Metanoia. Mąż Kasi, ojciec Ignasia i Tymka. Patryka już nie raz w ostatnich latach można było zobaczyć i usłyszeć na strefowej scenie jako konferansjera, ale jako mówca naszej konferencji wystąpi po raz trzeci.

© 2024 Metanoia