Blog

Nieustanne Uwielbienie

Nieustanne Uwielbienie

Uwielbienie to nie tylko ładna muzyka, kolory flag, taniec. Uwielbienie zmienia rzeczywistość duchową. Ściąga Bożą chwałę już tu na ziemię. Jest walką!

Uwielbienie jest sercem Metanoi. Wierzymy, że jest to serce z ciała, które dał nam Pan. Jest to także jeden z aspektów, na którym nam szczególnie zależy w trakcie trwania konferencji Strefa Zero AwakenED/18. W tym wyjątkowym czasie  będziecie mogli uczestniczyć w nieustannym uwielbieniu pomiędzy wykładami, w trakcie wszystkich przerw!

Dlaczego uwielbienie jest dla nas tak ważne? Powodem jest Bóg – Jego miłość do nas, ona domaga się odpowiedzi. Uwielbienie Boga może być taką odpowiedzią. Czujemy się zachęceni przez ofiarę i uniżenie Jezusa. Jak mówi Słowo Boże w liście do Filipian:

„On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności , aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi (…). Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię” Flp 2, 6-7.9

Jezus jest godzien uwielbienia. To On jest tym, który doskonale uwielbił Boga Ojca przez ofiarę krzyża. Na Jego wzór chcemy oddawać Bogu chwałę muzyką, śpiewem, a także ruchem! Ważnym aspektem uwielbienia jest flagowanie. Flagi to symbole, które ogłaszają między innymi to, że dana przestrzeń, ziemia należy do Pana, że stoimy pod Jego sztandarem. Nie chodzi nam o to, by było ładnie i kolorowo. Zainspirowani postawą króla Dawida, który nie szczędził środków na uwielbienie Boga chcemy oddać Mu chwałę na wszelki możliwy sposób. Jak mówią psalmy:

„Niech tańcem chwalą Jego imię, niechaj Mu grają na bębnie i cytrze. Bo Pan swój lud upodobał sobie, pokornym daje zwycięstwo. Niechaj się chlubią wierni chwałą Jego, niech się radują na swych posłaniach. Uwielbienie Boga niech gości w ich ustach, a ich ręce niech dzierżą miecze obosieczne.” Ps 149, 3-6

„Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Alleluja!” Ps 150, 6

Uwielbienie to nie tylko ładna muzyka, kolory flag, taniec. Uwielbienie zmienia rzeczywistość duchową. Ściąga Bożą chwałę już tu na ziemię. Jest walką! Każdy dźwięk, każdy ruch, gest jest naszą odpowiedzią na miłość Boga do nas. Uwielbienie jest miłe Bogu. To nie sprawia, że Bóg ma dzięki nam więcej chwały. On jest doskonały w każdym aspekcie, łącznie z doskonałą chwałą jaką Mu oddają duchy niebieskie, o czym możemy przeczytać w Apokalipsie św. Jana: „Każda z czterech istot żywych miała po sześć skrzydeł i mnóstwo oczu na zewnątrz i wewnątrz. Powtarzały one nieustannie w dzień i w nocy: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Wszechmocny, który był, który jest i który przychodzi” Ap 4, 8 Uwielbienie jest szansą dla nas. Szansą na spotkanie z żywych Bogiem, na poznanie Go, Jego cech, na doświadczenie Jego życzliwości względem każdego z nas. Jest to także okazja do bycia sobą przed Bogiem! Do bycia przed Nim jak dziecko przed kochającym Ojcem.

Bóg kocha wolność i szczerość, dlatego zachęcamy Cię już dziś do uwielbienia Boga razem z nami 16-17 czerwca. Niech będzie Bóg uwielbiony w swoim ludzie! Do zobaczenia!

Autor: Ewelina Kucz- w Metanoi od 4 lat, posługuje w Służbie Uwielbienia. Z wykształcenia psycholog. Lubi wycieczki rowerowe i górskie oraz dobrą książkę.

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉

© 2023 Metanoia