Program konferencji Strefa Zero 2021

Dzień I

07.30-08.45 Rejestracja
09.00-09.10 Opening konferencji
09.10-10:00 Uwielbienie
10.00-10.40 Sesja wykładowa  I
10.40-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.40 Sesja wykładowa  II
11.40-11.50 Przerwa kawowa
11.50-12.30 Sesja wykładowa  III
12.30-12.50 Przerwa kawowa
12.50-13.30 Sesja wykładowa IV
13.30-15.00 Przerwa obiadowa
15.10-15.35 Uwielbienie
15.35-15.50 Blok ogłoszeń
15.50-16.00 Kolekta
16.00-16.40 Sesja wykładowa V
16.40-17.00 Przerwa kawowa
17.00-17.40 Sesja wykładowa VI
17.40-18.30 Przerwa techniczna
18.30-20.00 Koncert zespołu PAW

Dzień II

07.30-08.30 Rejestracja
08.30-09.30 Eucharystia
09.30-10.30 Uwielbienie
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.40 Sesja wykładowa I
11.40-11.50 Uwielbienie
11.50-12.30 Sesja wykładowa II
12.30-12.50 Przerwa kawowa
12.50-13.30 Sesja wykładowa III
13.30-13.40 Modlitwa
13.40-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-15.30 Uwielbienie
15.30-15.45 Blok ogłoszeń
15.45-16.00 Kolekta
16.00-16.40 Sesja wykładowa IV
16.40-17.00 Przerwa kawowa
17.00-17.30 Sesja wykładowa V
17.30-17.50 Uwielbienie
17.50-18.10 Sesja wykładowa VI
18.10-19.30 Modlitwa wstawiennicza
19:30 Zakończenie konferencji

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉