Program konferencji Strefa Zero 2018

 

Dzień I (Sobota)

7.30-8.45 Rejestracja
9.00-9.15 Opening konferencji
9.15-09.45 Uwielbienie
10.00-10.45 Sesja wykładowa I
11.10-12.00 Noel Robinson – modlitwa uwielbienia
12.00-12.45 Sesja wykładowa II
13.10-13.55 Sesja wykładowa III
14.00-15.30 Przerwa obiadowa
15.30-16.00 Uwielbienie
16.10-16.55 Panel dyskusyjny
17.05-17.50 Sesja wykładowa IV
18.15-19.00 Sesja wykładowa V
19.15-20.30 Mate.O/TU – Koncert
20.45-22.30 Wieczór konfesjonałów

Dzień II (Niedziela)

7.30-8.00 Rejestracja
8.30-10.00 Eucharystia
10.00-10.30 Uwielbienie
10.55-12.05 Sesja wykładowa I
12.15-13.00 Sesja wykładowa II
13.30-14.15 Sesja wykładowa III
14.15-15.45 Przerwa obiadowa
15.45-16.15 Uwielbienie
16.40-17.25 Sesja wykładowa IV
18.00-18.45 Sesja wykładowa V
18.45-20.00 Uwielbienie + sesja modlitwy wstawienniczej
21.00 Zakończenie konferencji
 
 
Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉