Serce lidera- Krzysztof Demczuk

Pierwszy wykład konferencji Strefa Zero 2014 „Żywe kamienie”.
Konferencja odbyła się 21.06.14r.
Mówca: Krzysztof Demczuk

TY – JA, zostaliśmy wezwani do budowania kościoła. TY-JA żywe kamienie, które Bóg powołał, by tworzyły żyjącą, oddychającą świątynię. Bóg Cię wezwał byś był częścią Jego planu zbawienia w Twoim domu , kościele, w mieście, w którym mieszkasz, w świecie, w którym się znajdziesz. Na nowo wzbudził nas do życia, byśmy budowali Jego duchową świątynię. Bez względu na kościół czy denominację w jakiej się znajdujesz, zapomnij na ten jeden dzień o tym, co Cię dzieli z innymi chrześcijanami, choć na ten jeden dzień, stań się jednym z innymi, którzy obok Ciebie staną. Stań się żywym kamieniem budującym KOŚCIÓŁ Chrystusa. Nasz Pan pragnie, by Jego Kościół był żywy, oddychający i pełen życia. Wybrał Cię byś stał się nierozerwalną częścią budowli, która ma wzrastać w poznaniu Jego samego i w mocy Ducha Świętego ogłaszać Jego zbawienie światu! Bez Ciebie ta świątynia nie będzie pełna!

Nie wiem czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym ale to sam Chrystus jest żywą świątynią Ojca i to sam Chrystus buduje swój Kościół, uczyniony nie z kamieni materialnych, ale z ”żywych kamieni″, którymi my jesteśmy. To nasz Pan powiedział: ” A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.” (Ewangelia Mateusza 16:18 NBG)