TY, JA, ­ żywe kamienie

Jesteśmy żywymi kamieniami Bożej budowli, głęboko zjednoczonymi z Chrystusem ? który jest kamieniem węgielnym – i między sobą. To właśnie Duch Święty poprzez swoją moc, dary tworzy różnorodność, bogactwo, piękno Kościoła i jednoczy wszystkich, abyśmy stanowili duchową świątynię, w której nie składamy ofiar materialnych, ale samych siebie i nasze życie.