Strefa Zero

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konferencja Strefa Zero 2019


Data konferencji:

15-16 czerwca 2019

Miejsce konferencji:

Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Róż 3 - (Hala Widowiskowo-Sportowa)

Organizator:

Wspólnota Metanoia, Fundacja Aplica

Kontakt:

   strefa@metanoia.priv.pl
   +48 883 705 711 (w godzinach 09:00 - 19:00)

Termin przesyłania zgłoszeń:

Do dnia konferencji lub do wyczerpania liczby miejsc

Koszt konferencji - (zależny od daty rejestracji)

rejestracja indywidualna:

 • do 28.02.2019 - 109 zł
 • od 01.03.2019 do 31.03.2019 - 119 zł
 • od 01.04.2019 do 31.05.2019 - 139 zł
 • od 01.06.2019 do 14.06.2019 - 159 zł
 • w dniu konferencji - 169 zł

rejestracja grupowa (min. 5 osób):

 • do 28.02.2019 - 99 zł / osobę
 • od 01.03.2019 do 31.03.2019 - 109 zł / osobę
 • od 01.04.2019 do 31.05.2019 - 129 zł / osobę
 • od 01.06.2019 do 14.06.2019 - 149 zł / osobę
 • w dniu konferencji - 169 zł

Opcja obiad:

 • 25 zł / dzień (mięsny lub jarski do wyboru)

Dzieci (do 13 roku życia) mogą uczestniczyć w Konferencji bezpłatnie - bez konieczności rejestracji


Informacje podstawowe
Informacje kontaktowe
Informacje dodatkowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) - dostępne tylko do 05.06.2019 już niedostępne
Zwrot kosztów
Z przyczyn organizacyjnych koszty udziału w konferencji, w przypadku rezygnacji z udziału, nie są zwracane.

Zgoda na utrwalanie wizerunku

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Aplica z siedzibą w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 20. do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Aplica oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Aplica, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.


Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w Konferencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20
 • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w konferencji, subskrypcji do newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konferencji
 • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konferencji

do zapłaty: 169 zł


Osoba #1 (lider grupy)

Informacje podstawowe
Informacje kontaktowe
Informacje dodatkowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) - dostępne tylko do 05.06.2019 już niedostępne

Osoba #2

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) - dostępne tylko do 05.06.2019 już niedostępne

Osoba #3

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) - dostępne tylko do 05.06.2019 już niedostępne

Osoba #4

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) - dostępne tylko do 05.06.2019 już niedostępne

Osoba #5

Informacje podstawowe
Opcja obiad (dodatkowo 25 zł / dzień) - dostępne tylko do 05.06.2019 już niedostępne
Zwrot kosztów
Z przyczyn organizacyjnych koszty udziału w konferencji, w przypadku rezygnacji z udziału, nie są zwracane.

Zgoda na utrwalanie wizerunku

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Aplica z siedzibą w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 20. do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Aplica oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Aplica, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.


Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w Konferencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20
 • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w konferencji, subskrypcji do newslettera - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konferencji
 • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konferencji


do zapłaty: 845 zł

Kanały płatności Kanały płatności

© Metanoia 2019