Blog

Przywództwo w Kościele

Przywództwo w Kościele

Strefa Zero jest miejscem „wybuchu inspiracji”, to odpowiedź konkretnych ludzi – liderów na cichy szept Boga. Nie mogłaby się odbyć, gdyby nie skuteczne przywództwo, ale ona również jest po to, aby rozpalać na nowo, jednoczyć i wyposażać nowe pokolenia liderów.

Kim jest ten, kto przewodzi w Kościele? Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to „oni”, czyli hierarchowie kościelni…, ci odpowiedzialni – papież, pastor, biskup. Wszystkie te osoby, które sprawują funkcję, jaka została im „nadana”. Rzeczą oczywistą jest dla mnie, że w Kościele musi być porządek i hierarchia, musi być ktoś, kto wyznaczy kierunek, aby lud Boży się nie rozproszył – ale głęboko wierzę, że to, co wypycha ludzi w jakieś konkretne funkcje przywódcze, jest ich wewnętrzna siła, która sprawia, że ludzie za nimi idą. Liderem jest również każdy, kto bierze odpowiedzialność, wspiera, motywuje do zmiany. Cechą prawdziwego przywódcy jest zdolność do inspirowania innych, aby szli za nim. Jezus zachęcał, motywował uczniów do tego wiele razy, zarówno podczas swojego życia na ziemi, jak i po swojej śmierci i zmartwychwstaniu.

„A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: »Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi«. I zaraz porzucili sieci i poszli za Nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego, Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za Nim” (Mk 1, 16-20).

Piękne jest to, że motywacją do „liderowania” jest miłość… do Boga i ludzi. Bardzo spodobała mi się historia młodego Billa Hybelsa, którą opisuje w książce „Odważne przywództwo”, kiedy to jako student został zainspirowany przez dr. Gilberta Bilezikiana podczas wykładu na kursie biblijnym. To piękne, że z pozoru nudny wykład zamienił się w inspirującą mowę, która totalnie pochłonęła Hybelsa, przemieniając jego życie, wypychając go do przodu, do roli lidera ze wspaniałą wizją:

Pod koniec wykładu, gdy chciałem już zebrać swoje rzeczy i wyjść z sali, profesor dr Gilbert Bilezikian postanowił, że powie nam coś jeszcze. Odłożył swoje notatki i zszedł z mównicy. Obnażył swoją duszę przed pełną salą niczego nie podejrzewających dwudziestolatków.

Powiedział: »Drodzy studenci, była kiedyś wspólnota wierzących, tak bardzo oddanych Bogu, że ich wspólne życie było nabrzmiałe mocą Ducha Świętego. Członkowie tej grupy naśladowców Chrystusa darzyli siebie nawzajem radykalną miłością. Zdejmowali maski z twarzy i dzielili się swym życiem jedni z drugimi. Śmiali się, płakali, modlili, śpiewali i służyli w autentycznej chrześcijańskiej wspólnocie. Ci, którzy mieli dużo, chętnie dzielili się z tymi, którzy mieli mniej, aż zniknęły bariery społeczno-ekonomiczne. Ludzie odnosili się do siebie w sposób, który burzył wszelkie bariery rasowe i płciowe i cieszyli się z różnic kulturowych, jakie między nimi istniały. […] Było to życie tak odważne i kreatywne, że nie mogli się mu oprzeć«.

Spontaniczne słowa dr. Bilezikiana wyrażały w równym stopniu żal, jak i marzenie, pełną smutku tęsknotę za powrotem Kościoła z pierwszego wieku. Nigdy dotąd nie widziałem tak pociągającej wizji. Tego dnia nie tylko zobaczyłem nową wizję Kościoła; ja zostałem przez nią pochłonięty”.

Strefa Zero jest miejscem „wybuchu inspiracji”, to odpowiedź konkretnych ludzi – liderów na cichy szept Boga. Nie mogłaby się odbyć, gdyby nie skuteczne przywództwo, ale ona również jest po to, aby rozpalać na nowo, jednoczyć i wyposażać nowe pokolenia liderów.

Autor: Tadeusz Urbaniak: z wykształcenia fizjoterapeuta. Ukończył drugą edycje szkoły liderów.  Jest zaangażowany w posługę diakonii uwielbienia we wspólnocie Metanoia. W swojej służbie stawia na połączenie spontaniczności i profesjonalizmu. Jest animatorem. Swoją pasje do Boga przenosi na dźwięki gitary elektrycznej ciągle szukając nowych nieodkrytych sposobów na oddanie chwały Bogu. Prywatnie mąż Moniki. W wolnym czasie oddaje się aktywnemu wypoczynkowi biegając, jeżdżąc na rowerze oraz uprawiając narciarstwo biegowe.

P.S Gorąco pozdrawiamy abp Grzegorza Rysia! Był on również jednym z mówców konferencji Strefa Zero w Chrzanowie i w Katowicach.

Przy okazji zapraszamy do zapisów do 6 edycji Szkoły Liderów!
Ruszył nabór: http://rekrutacja.szkola-liderow.eu/

 

Dziel się, udostępniaj, lajkuj! 😉

© 2023 Metanoia